WAT GEBEURT ER MIDDEN IN DELFLAND? | bekijk online
 

Wat gebeurt er Midden in Delfland?

MIND is een lerend en levend innovatienetwerk waar stad en land samenwerken aan een vitaal Midden-Delfland. Er is veel gaande in Midden-Delfland en het MIND netwerk. Heel wat initiatieven lopen, de gebiedsmarketing voor Midden-Delfland krijgt een impuls en samen met Groenfonds Midden-Delfland werken we aan een betere verbinding tussen Midden-Delfland en omringende steden. Thema’s als bodemdaling en de kracht van data voor het boerenbedrijf worden onder de loep genomen. De derde editie van het MIND event staat alweer voor de deur...

 
 

Gebiedsmarketing Midden-Delfland van de grond

Een ontwikkelteam met enthousiaste agrariërs, voedselproducten, horeca- en recreatieondernemers, gebiedsorganisaties en de gemeente heeft afgelopen maanden samen gewerkt aan de gebiedsmarketing van Midden-Delfland. Het gebiedsmerk ‘PUUUR Midden-Delfland’ is begin deze maand gelanceerd. Deze zomer nog gaat de eerste gebiedscampagne van start.

    LEES MEER    
 
 

GOEDE OPKOMST TIJDENS DE MIND INNOVATIESESSIE

Met ruim 40 bekende én nieuwe gezichten hebben we op donderdag 9 mei gebrainstormd over verschillende actuele thema’s die leven in het gebied, over kansen voor nieuwe initiatieven die de verbinding met omliggende steden versterken én de wensen van ondernemers rondom de gebiedsmarketing van Midden-Delfland.

    VERSLAG VAN DEZE DAG   
 
 

Boerin in Midden-Delfland

Jacqueline van Staalduinen is boerin in Midden-Delfland. Ze zoekt graag de connectie met de stad en organiseert daarom regelmatig activiteiten, zoals een diner in de stal, koe knuffelen en kinderactiviteiten op de boerderij. Sinds januari is ze begonnen met het schrijven van blogs om mensen een kijkje te geven in haar dagelijks leven. Een van haar laatste blogs over 'het strotouwtje' ging als een lopend vuurtje rond.

    LEES DE BLOG HIER    
 
 

Pilot actieve onderwaterdrainage

Hoe kunnen we de bodemdaling van veengrond in Midden-Delfland verlagen of zelfs voorkomen? Erik van Wijk (bedrijfsadviseur) en kringloopboer Gertjan Hooijmans hebben de handen ineen geslagen. Op het melkveebedrijf van Gertjan in Schipluiden willen ze dit najaar nog starten met de aanleg van drukdrainage.

    LEES MEER    
 
 

Subsidieregeling Groenfonds Midden-Delfland

Als je melk, kaas of vlees uit Midden-Delfland koopt, betaal je indirect mee aan behoud van het landschap. Heb jij een goed idee om de verkoop van agrarische producten uit Midden-Delfland te stimuleren? Dan kom je in aanmerking voor eenmalige stimuleringssubsidie van de stichting Groenfonds Midden-Delfland.

    MEER INFORMATIE    
 
 

Nieuwe stalvloer bij Hoeve Rust-Hoff in Maasland

Biologische melkveehouder Jeroen van der Kooij uit Maasland heeft een nieuwe urine doorlatende vloer aangebracht in zijn kringloopstal. Dit biedt de mogelijkheid om urine van de vaste fractie te scheiden en dat heeft veel voordelen. Hij is daarmee de tweede boer in Nederland met zo'n stal.

    LEES MEER    
 
 

Erkend Streekproduct in Midden-Delfland

De jams van Hoeve Avondrust in Vlaardingen ontvingen deze maand de certificering van het onafhankelijk keurmerk 'Erkend Streekproduct'. Een keurmerk voor streekproducten die op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geproduceerd, met toegevoegde waarde voor de streek en het streekeigen cultuurlandschap.

    LEES MEER    
 
 

Kom naar het MIND netwerkevent op 27 juni!

Perspectief op, voor en met elkaar. Daar gaan we mee aan de slag tijdens deze derde editie van het MIND event. “Om je buurman echt te begrijpen, moet je een mijl in zijn schoenen durven lopen.” Dat gaan we doen. De stedeling in de schoenen van de Midden-Delflander, de bestuurder in de schoenen van de boer en vice versa. Even een ander perspectief op Midden-Delfland, op elkaar, op toegevoegde waarde en op de toekomst. Wat hebben we elkaar te bieden?

    BESTEL JE GRATIS TICKETS    
 
 
www.middenindelfland.net
privacy   contact  afmelden